Ontdek de locaties op de kaart.
Klik op een locatie om je mening te geven.

Ringpark Groene Vesten

Bouw mee met de ontwerpers aan het Ringpark Groene Vesten.

Afronden conceptplan en visienota

september 2020

Start opmaak landschapsontwerp

najaar 2020

Afronden opmaak schetsontwerp en keuze deelprojecten

eerste helft 2021

Afronden landschapsontwerp

einde 2021