Welke suggesties wil jij aan het ontwerpteam meegeven rond de zone Brialmont?

Kap geen bomen of struiken meer

Geef hier je suggestie mee

Kunnen jullie het ontwerp niet meer gedetaillerd tonen? Het is moeilijk nu om juist te weten wat jullie voorstellen. Mijn belangrijkste vragen zijn: 1) hoe verhouden jullie je tot het absurde ontwerp voor F11 fietsostrade-Saffierstraat? 2)waarom geen park met behoud van volkstuinen? Waarom die geen integraal deel laten uitmaken van 'groene vesten' ? 3)hoe sluiten jullie plannen aan op toekomstvisie overkapping?

✔️ Antwoord op je vraag

Er wordt binnen Ringpark Groene Vesten rekening gehouden met deze toekomstige fiets-o-strade F11, een aansluiting op het Ringpad is dan ook al opgenomen in de plannen.
De huidige volkstuintjes worden in het landschapsontwerp mee geïntegreerd in het plan zodat ze geen gesloten onderdeel meer zijn maar een deel van het volledige park uitmaken.
Er wordt afgestemd met de Ringstudie R1 Zuid. Bij de start van het ontwerptraject is het wedstrijdontwerp voor de R1-zuid op het projectgebied van Ringpark Groene Vesten gelegd. Op sommige plekken is er veel overlap, op andere bijna geen, maar er is vandaag vooral nog veel onzekerheid over de juiste ligging van een nieuwe zuidelijke Ring. Daarom is er in afstemming met de projectwerkbank en in overleg met de opdrachtgever beslist om alle maatregelen naar geluid toe zo dicht mogelijk tegen de ring aan te leggen voor een maximaal effect. Om vandaag met dit park al zoveel mogelijk bijkomende ruimte te creëren. Dat wil inderdaad ook zeggen dat er een stukje van het park, een deel van de investeringen, bij de aanleg van de nieuwe R1-zuid terug zal verdwijnen, dit gaat dan vooral over de geluidsbermen en een deel van het nieuwe Ringpad.