Welke suggesties wil jij aan het ontwerpteam meegeven rond de zone Brialmont?

Aansluiting Posthofbrug op Ringfietspad

Geef hier je suggestie mee

Ik zie dat er ook aan de andere kant van de Posthofbrug een aansluiting op ringfietspad gepland staat. Fietser die vanaf de Singel komen zullen eerst echter nog een flink stuk moeten doorfietsen tot aan bedrijvenpark The Link. Kan er voor deze fietsers een bijkomende verbindingslus gemaakt worden ter hoogte (ongeveer) van de huidige trap naast de brug?