Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Zone Mastvest

*Deze figuur is een werkdocument van het ontwerpteam BUUR-LATZ-GREISCH-SWP en hierover is nog geen beleidsbeslissing genomen

Hier kijken twee grote wijkparken naar elkaar over de Ring heen. Extra muros integreren we het bestaande park Mastvest in het Ringpark Groene Vesten. Intra muros maken we een nieuw park rond het Pompgebouw en station Zuid.

Met Mastvest hebben we al een mooi historisch park waarbij we de bestaande kwaliteiten – het water, de bruggen, de speeltuin, de mooie parkbomen, … – kunnen integreren. In de toekomst kan het gebouw van de voormalige jeugdherberg (nu ‘Vlinderwijs’) vervangen worden door een gebouw met een nieuwe functie. De vormgeving van dit gebouw is nog onbeslist en zal onder andere afhangen van de nieuwe invulling. Het zou leuk zijn moest er (deels) een publieke functie zou komen zoals een parkcafé.

Vanaf de nieuwe entree aan Silvertop start het vernieuwde Ringpad. Dit fietspad wordt verbreed (tot 6,5m) zodat er ruimte is voor meer verschillende gebruikers. Het Ringpad meandert hier door het landschap om de meest waardevolle bomen te sparen. De glooiende fietsroute biedt bovendien een extra beleving voor de parkervaring.

Het nieuwe Pompark Zuid is niet langer een anonieme plek maar wordt een volwaardig nieuw park met nieuwe paden, groenaanleg, parkmeubilair en programma. Het pompstation (dat ervoor zorgt dat de lagergelegen ring niet overstroomt) krijgt hier een hoofdrol. Vandaag is dit karakteristieke gebouw vooral te zien vanaf de ring, straks willen we dit opnemen in het park en zullen de grote schroeven mee de identiteit van het park bepalen. We spelen in dit park met topografie zodat een deel van het park op niveau van de stad ligt en er ook een lagergelegen parkdeel is. In het amfitheater op de helling kunnen mensen elkaar ontmoeten. De bestaande hondenloopzone wordt in het park geïntegreerd. Rondom het park wordt ruimte voorzien voor water aan de oppervlakte, als extra waterbuffering en om mensen bewust te maken van het waterverhaal van de stad. Leuk om te ontdekken!

Voor het Station Zuid is reeds een transformatie gepland (zie Ringpark Zuid). Pendelaars kunnen dus binnenkort niet enkel van een mooie parkomgeving genieten maar ook van een spiksplinternieuw station.

Centraal legt een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug de verbinding over de Ring in afwachting van een toekomstige kap. Deze nerf linkt de parken aan elkaar en aan de omliggende wijken. Intra muros steek je via een extra zebrapad (met lichten) de Singel over en ben je zo snel bij het Hof Van Leysen.

De parken naast de Ring krijgen hoge bermen en schermen om te beschermen tegen geluidsoverlast. Dat zal de verblijfskwaliteit van deze groene ruimtes aanzienlijk verbeteren.

Suggesties landschapsontwerp

Van begin februari tot midden maart kon iedereen zijn suggesties op het voorliggende landschapsontwerp doorgeven aan het ontwerpteam. Hier kan je alle suggesties ontdekken

In het verslag hebben we alle suggesties en vragen gebundeld en beantwoord. Dat verslag kan je hier nalezen.