Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Ringpark Groene Vesten

Ringpark Groene Vesten loopt langs weerskanten van de Ring van het Zuid tot tegen de grens van Borgerhout met Deurne. Het ontwerpteam werkt vandaag aan een eerste concept voor deze hele zone die zorgt voor extra groene ruimte voor de omliggende wijken en een betere waterbuffering. Verhoogde bermen of schermen zullen het geluid van de Ring verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. Ten slotte maakt het park nieuwe en veilige fiets- en voetgangersverbindingen doorheen de huidige bermen en naar de aanpalende wijken. Wijken die vandaag met hun rug naar de Ring liggen, kunnen een zicht krijgen op de vernieuwde groene ruimte.

Op www.degroteverbinding.be/ringparkgroenevesten kan je meer informatie vinden over dit Ringpark en zijn ontwerpers.

Samen maken we Ringpark Groene Vesten

Het is niet alleen aan de experten en de ontwerpers om dit nieuwe Ringpark vorm te geven. Tijdens het ontwerpproces luisteren de ontwerpers intensief naar de Antwerpenaar om input en feedback te geven op de mogelijke plannen. Scan tijdens de Expeditie de QR-code aan elk kunstwerk, beantwoord de vragen en werk mee aan de verdere groei van Ringpark Groene Vesten.

Of ontdek hier alvast de 20 locaties waarover we je graag je menig kennen.