Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Het landschapsontwerp

Het ontwerpteam legt de laatste hand aan het landschapsontwerp voor het volledige Ringpark Groene Vesten. 

Het landschapsontwerp werkt verder op de uitgangspunten van het conceptontwerp en de projectdefinitie. Het betreft een schetsontwerp vanaf de Kolonel Silvertoplaan in het zuiden tot aan het knooppunt Antwerpen-Oost ter hoogte van de E313/E34 in het noord-oosten. Het ontwerp wordt opgemaakt van gevel tot gevel voor de volledige ringruimte tussen de intra en extra muros stadsdelen. Hierbij dient de bestaande wegenis van Ring, Singel en aansluitingen behouden te blijven in afwachting van een toekomstige overkapping.

Bekijk hier het landschapsontwerp per Vestenpark:

Suggesties landschapsontwerp

Van begin februari tot midden maart kon iedereen zijn suggesties op het voorliggende landschapsontwerp doorgeven aan het ontwerpteam. Hier kan je alle suggesties ontdekken

In het verslag hebben we alle suggesties en vragen gebundeld en beantwoord. Dat verslag kan je hier nalezen.

Uitgangspunt keuzes realisaties

Het budget dat vandaag beschikbaar is, zal onvoldoende zijn om het volledige ontwerp in eerste fase meteen uit te voeren. Het landschapsontwerp wordt dan ook het uitgangspunt om te bekijken hoe, waar en wanneer het beschikbare budget kan ingezet worden. Het is ook een basis om in de toekomst verdere investeringen in te plannen.

In de werkgemeenschap wordt bekeken welke onderdelen in eerste fase zullen kunnen uitgevoerd worden met het beschikbare budget. Voor die onderdelen zal in de volgende fase een voorontwerp worden opgemaakt.

*Deze figuur is een werkdocument van het ontwerpteam BUUR-LATZ-GREISCH-SWP en hierover is nog geen beleidsbeslissing genomen

Maximale impact op korte termijn

Bij de opmaak van het plan is er gekozen om de leefbaarheidsmaatregelen voor geluid- en luchtkwaliteit zo dicht mogelijk tegen de Ring aan te leggen. Zo hebben ze vandaag de grootste impact. Doordat we de juiste ligging van de heringerichte zuidelijke Ring nog niet kennen, zal een deel van de ingrepen verdwijnen bij de aanleg en mogelijke toekomstige overkapping van de zuidelijke Ring.

Bekijk hier de volledige folder over het landschapsontwerp.