Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Zone Nachtegalenpark

*Deze figuur is een werkdocument van het ontwerpteam BUUR-LATZ-GREISCH-SWP en hierover is nog geen beleidsbeslissing genomen

In deze zone omarmen we fietsspektakel en de grootsheid van het landschap! Verder zetten we in om de wijk die het dichtst tegen de Ring ligt, te beschermen tegen de overlast van de snelweg.

Het Ringpad krijgt in dit segment van het Ringpark de grootste transformatie. Onder de Gerard le Grellelaan maken we een nieuwe onderdoorgang. Bij de knoop A12- E19 maken we achtereenvolgens opnieuw een nieuwe onderdoorgang en daarna twee fiets- en voetgangersbruggen om dan uit te komen in het Leeuwerikpark. Niet enkel zullen fietsers in de toekomst hun traject aanzienlijk kunnen inkorten. De nieuwe route maakt ook nieuwe toegangen mogelijk naar het Ringpark en creëert letterlijk extra parkruimte.

In het Nachtegalenpark grijpen we de kans om de historische vestenstructuur terug naar boven te brengen. Met topografie, water en diverse natuurtypes maken we een nieuw vestenpark, waar je de schaal van de oorspronkelijke vesten kan ervaren. Meer dan een park kan het bijna als een landschapskunstwerk gezien worden op een belangrijk schakelpunt tussen Ringpark Groene Vesten en het Nachtegalenpark. De ruimte staat open voor een divers gebruik: van bezinning tot evenement, van natuurbeleving tot spel. Het water speelt hier een belangrijke rol en wordt op verschillende manieren uitgewerkt zodat open water en natte natuur centraal een plaats krijgt in het park. Ook het water van het dak van de school de Kosmos wordt bijvoorbeeld opgevangen in de nieuwe vest.

Voor de huidige sportvelden zoeken we samen met de stad naar een geschikte locatie.

In Leeuwerikpark integreren we de bestaande speeltuin en parkelementen in het Ringpark Groene Vesten. Ook hier voorzien we bijkomende buffercapaciteit voor regenwater, zodat dit kan infiltreren in de bodem. Aan de Floraliënlaan ligt een ‘verborgen tuin’ die mogelijk ooit onderdeel kan worden van het publieke park.

Langsheen de knoop plaatsen we geluidsbermen die zowel de groene ruimtes een pak aangenamer zullen maken, als een belangrijke geluidsreductie zullen betekenen voor de woningen die op de eerste lijn het dichtst tegen de ring liggen.

Suggesties landschapsontwerp

Van begin februari tot midden maart kon iedereen zijn suggesties op het voorliggende landschapsontwerp doorgeven aan het ontwerpteam. Hier kan je alle suggesties ontdekken

In het verslag hebben we alle suggesties en vragen gebundeld en beantwoord. Dat verslag kan je hier nalezen.