Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Zone Brialmont

*Deze figuur is een werkdocument van het ontwerpteam BUUR-LATZ-GREISCH-SWP en hierover is nog geen beleidsbeslissing genomen

Langs beide zijden van de Ring zijn vandaag al mooie groene ruimtes aanwezig die door vele Antwerpenaren al flink bezocht worden. Het nieuwe Park Brialmont clustert vandaag al een aantal groengebieden: het natuurgebied Wolvenberg en Brilschans, natuurrecreatiegebied Wolvenberg en het wijkpark Brilschans. De Berchembrug (nerf) zorgt reeds voor een goede verbinding voor voetgangers en fietsers over de Ring heen.

In deze zone is de afgelopen jaren al flink gewerkt. Dit toont alvast het ambitieniveau voor de rest van Ringpark Groene Vesten. Zo werd in Brilschanspark al recentelijk de entree aan de Grote Steenweg en het amfitheater aan de vest aangelegd. Samen met onze collega’s van Cluster wordt er  momenteel hard aan het ontwerp voor de volgende fase van dit park gewerkt. Aan de intra muros zijde van Park Brialmont, in het natuurrecreatiegebied Wolvenberg, loopt een pilootproject rond waterzuivering waarbij het hemelwater van de wijken en de Singel tot in het park kan vloeien. Dit concept wenst de stad ook op andere plekken in het Ringpark Groene Vesten te realiseren. In het ontwerp van het gehele Ringpark wordt er dus nu al rekening mee gehouden dat er in de toekomst meer water kan opgevangen en lokaal kan geïnfiltreerd worden. Zo dragen we ons steentje bij voor een klimaat robuuste stad.

Binnen het project van Ringpark Groene Vesten zijn aan beide zijden van de Ring geluidsbermen voorzien om de verblijfskwaliteit in de groene ruimtes flink te verbeteren. Ter hoogte van het natuurgebied Wolvenberg kiezen we voor een glazen scherm i.p.v. een hoge berm om zo weinig mogelijk ruimte in te nemen en het zonlicht maximaal toe te laten voor de bijzondere natuur.

Een nieuwe onderdoorgang ter hoogte van de Grote Steenweg en een fietsbrug over de oprit van Berchem zal een pluspunt zijn voor de vele gebruikers van het Ringpad. Zij kunnen zo in de toekomst vlot de drukke baan ontwijken en van park naar park fietsen. Ondertussen onderzoeken we of we de Berchembrug nog beter kunnen aansluiten met de nieuwe parkpaden zodat deze optimaal kan gebruikt worden.

In de natuurgebieden intra en extra muros kunnen wandelaars vanop verhoogde paden van de natuur genieten.

Aan de Polygoonstraat worden de bestaande volkstuinen beter geïntegreerd in de parkaanleg, met extra paden, groen en ontmoetingsplekken. Zo wordt het nog gezelliger voor de tuinders én passanten.

Suggesties landschapsontwerp

Van begin februari tot midden maart kon iedereen zijn suggesties op het voorliggende landschapsontwerp doorgeven aan het ontwerpteam. Hier kan je alle suggesties ontdekken

In het verslag hebben we alle suggesties en vragen gebundeld en beantwoord. Dat verslag kan je hier nalezen.