Welke suggesties wil jij aan het ontwerpteam meegeven rond de zone Brialmont?

Opvang geluidsweerkaating onder de bruggen

Geef hier je suggestie mee

Indien er geluidsschermen gezet worden wordt er dan ook iets voorzien om de geluidsweerkaatsing van en onder de bruggen op de vangen?

✔️ Antwoord op je vraag

We voorzien vooral bermen en schermen in schanskorven die voornamelijk geluid absorberen om dit probleem zo veel mogelijk te vermijden. Deze vraag zal ook verder opgenomen worden in de volgende fase samen met de experten van Universiteit Gent.