Welke suggesties wil jij aan het ontwerpteam meegeven rond de zone Nachtegalenpark?

Vergeet aansluitknoop met A12 & Bevrijdingstunnel niet!

Geef hier je suggestie mee

De planning aan het Nachtegaalpark om de bestaande structuur aan te pakken naar een nieuw landschap met herwaardering v vesten en meer water mag niet worden gestopt ter hoogte van het schooltje/ Dikke Mee. Als tegelijk extra geluidsschermen en buffers langs de aansluiting met A12 worden aangelegd tot aan de tunnelmond wordt de ‘aangename’ parkzone met bestaande recreatie uitgebreid langs de Eglantierlaan & daalt de overlast voor buurt en park