Vestenparken in het Ringpark

We omarmen de geschiedenis van de Groene Vesten en rijgen bestaande en nieuwe parkruimtes aan elkaar.

Het Ringpark Groene Vesten wordt gemaakt op de grondvesten van de vroegere  Brialmontomwalling. We zoeken inspiratie in die vroegere vestenstructuur en brengen zo samenhang in het nieuwe ontwerp. We maken geen letterlijke vertaling, maar zoeken naar een eigen vormentaal voor het gloednieuwe Ringpark Groene Vesten, met als basis de fascinerende geschiedenis van de Grote Omwalling.

De vroegere historische fronten worden nu een reeks ‘Vestenparken’ (zoals de Brilschans in Park Brialmont en Mastvest) die op regelmatige afstand van elkaar liggen. De geluidsbermen en het waterverhaal vormen nieuwe karakteristieke structuren net als de vroegere omwalling en de verdedigingsgrachten tussen stad en daarbuiten.

We wensen bovenal verbindingen te maken langsheen de Ring én tussen binnen- en buitenzijde van de stad. Zo kan de Antwerpenaar de groene ruimte langs de Ring terug heroveren.

Vertel hier jouw verhaal over de Vestenparken van vroeger of van nu.

Hieronder kan je een overzicht terugvinden van de reeds bestaande Vestenparken (zoals de Brilschans in Park Brialmont en Mastvest) en een voorstel voor nieuwe 'Vestenparken' zoals deze aan het Nachtegalenpark, de Luisbekelaan of aan de Luitenant Lippenslaan.