Natuur in het Ringpark

Sterk staaltje stadsnatuur in een ecologisch netwerk

Ecologen hebben de afgelopen maanden in het volledige Ringpark de Groene Vesten de natuur geïnventariseerd. Dat leverde een unieke reeks gedetailleerde data op, die de ontwerpers als basis kunnen gebruiken. Er is vandaag al veel diversiteit aan soorten te vinden. In sommige groenzones is zelfs echte topnatuur te vinden.

We willen die bestaande ecologische kwaliteit zeker bewaren en doen er liefst nog een schepje bovenop. We onderzoeken hoe we zo veel mogelijk barrières en knelpunten voor ecologische verbindingen wegwerken door bijvoorbeeld ecopassages onder de bruggen te voorzien. Bestaande habitats versterken we en breiden we uit waar mogelijk. Ook gaan we aan de slag met nieuwe stedelijke natuurtypes. Zo zetten we nog meer in op biodiversiteit en werken we aan waardevolle natuur midden in de stad.

Waar wil jij graag wilde topnatuur in de parkomgeving zien?

De kaart hieronder geeft aan waar er waardevolle biotopen te vinden zijn in het Ringpark.