Nerven naar en door het park

‘Nerven’ verweven het Ringpark via een zacht netwerk op een kwalitatieve manier met de stad.

Waar het Ringpad en Singelpad parallel met de snelweg lopen, staan de ‘nerven’ dwars op de Ring en verbinden ze het Ringpark met de omliggende wijken. Deze verbindingen zijn voor bewoners een aangename en veilige route naar het park. Tegelijkertijd brengen ze ook het Ringpark tot diep in de wijk.

De nerven zijn zo geselecteerd dat ze de interessantste routes vanuit de wijk tot groen, spel, sport en andere programma’s integreren. De inrichting houdt volop rekening met de zachte weggebruiker. Waar mogelijk krijgt de nerf ook een expliciete rol om regenwater te verzamelen/infiltreren en maakt ze deel uit van het ecologisch netwerk. Straks zijn deze nerven belangrijke toegangen tot op de overkapping. (Strikt genomen worden de nerven niet gerealiseerd met het budget dat voorzien is voor het Ringpark.)

In de volgende fase van het ontwerp, zal het ontwerpteam de nerven binnen het projectgebied van het Ringpark integreren. Voor de nerven buiten het projectgebied zal een afzonderlijk traject lopen in opdracht van de stad Antwerpen in samenwerking met de districten. 

Bekijk hieronder de gesuggereerde nerven op de kaart hieronder en geef jouw idee hierover mee.

 

3 prioritaire nerven

Er werden 3 prioritaire nerven geselecteerd om mee te nemen in het landschapsontwerp Ringpark Groene Vesten. De ligging van de nerven is op de plannen vooralsnog indicatief, exacte inplanting moet nog worden verfijnd.