Het Ringpad

Het bestaand Ringfietspad wordt in het nieuwe park omgevormd tot een breder en comfortabeler Ringpad. Het maakt deel uit van een hoogwaardige verbinding  die de Antwerpse Ring volgt en die aansluit op verschillende fietsostrades.  Bijzondere aandacht gaat uit naar het realiseren  van veilige kruisingen met autowegen. Op verschillende plaatsen wordt een extra onderdoorgang gemaakt of gaan we met een fietsbrug  over de weg. We willen het Ringpad zo extra aantrekkelijk maken om mensen uit de auto en op de fiets te krijgen.

De bestaande fietstunnels worden waar mogelijk verbreed, om een zo aangenaam mogelijke doorgang te voorzien. We bieden daarbij niet enkel ruimte voor fietsers, maar ook voetgangers en beestjes kunnen hier in de toekomst makkelijker passeren.

We plaatsen het Ringpad waar mogelijk vlak naast de bermen. Zo vormt het pad geen barrière in het park. Af en toe kiezen we ervoor om het Ringpad in parkzones extra breed te maken. Zo wordt het een ruimte waar alle parkgebruikers van het nieuwe Ringpark Groene Vesten kunnen genieten.

Geef hier jouw feedback over de opzet van het Ring(fiets)pad.

Hieronder kan je een voorstel voor het volledige Ringpad door Ringpark Groene Vesten terugvinden met aanduiding van waar er een extra brug of onderdoorgang moet komen, en waar de bestaande doorgang breder moet worden.

Ligging van het Ringpad doorheen Ringpark Groene Vesten met aanduiding waar er nieuwe bruggen over onderdoorgangen kunnen komen.

Simulatie van het nieuwe Ringpad en een mogelijke opbouw van een doorgang onder één van de bruggen over de Ring.