Water en droogte aanpak

Met veel ruimte voor water in het Ringpark Groene Vesten dragen we bij aan een klimaatrobuuste stad.

We maken van de groene ruimte rond de Ring een immense waterspons voor de stad. Deze ‘spons’ vult in de periodes van regen en geeft water af in de drogere tijden. We gebruiken daarvoor zo veel mogelijk de bestaande topografie van het park. Een continu systeem van wadi’s wordt  afgewisseld met royalere infiltratiezones en waterbuffers die nodig zijn om hevige regenbuien op te vangen.

Droge en nattere zones zorgen voor een afwisseling in het landschap en bieden bovendien veel kansen voor natuur.

Geef hier jouw idee of feedback over onze water en droogte aanpak.

Plan van mogelijk water in het Ringpark:

Waar kan water een plek krijgen in het toekomstige Ringpark.

Manieren om water op te vangen in het park:

 

Verschillende manieren om water op te vangen en vast te houden in het park.

 

Wat is een Wadi: een diepere plek in het landschap waar bij regenval het water in kan lopen. De bodem van een wadi doorlaatbaar, waardoor het regenwater natuurlijk kan infiltreren in de bodem.. Zo loopt het regenwater niet weg in de riolering maar kan het langzaam in de ondergrond dringen of infiltreren.

Wat is een waterbuffer: ondergrondse opslagruimte of een bovengrondse verzamelplaats (bvb. een vijver)voor regenwater. Bij droogte kan het water gerecupereerd worden om de beplanting te bevloeien of terug in de ondergrond infiltreren.