Welke suggesties wil jij aan het ontwerpteam meegeven rond de zone Groenenhoek?

Hoe wordt er geanticipeerd op het weerkaatsende geluid door post X? 

Geef hier je suggestie mee

Hoe wordt er geanticipeerd op het weerkaatsende geluid door post X? Worden er absorberende maatregelen op de Post X muur gepland? Of gaan we ook een muur bouwen aan de kant van Groenenhoek? Enkel een absorberende berm aan kant Groenenhoek kan weinig tot niets betekenen voor de Groenenhoek zelf.

🖊️ Antwoord op je vraag

Het voorzien van een andere gevelbekleding (absorberend) voor Post X zou hier een positief effect kunnen hebben, maar dit zit buiten de scope van deze ontwerpopdracht. 
In het ontwerp van Ringpark Groene Vesten wordt wel reeds een middenberm voorzien, deze heeft een gunstig effect op het geluidsniveau, aangezien een gedeelte van het geluid onderbroken wordt door deze geluidsmaatregel.