Welke suggesties wil jij aan het ontwerpteam meegeven rond de zone Groenenhoek?

Verbeter de verbinding tussen Post X/Berchem station en Saffierpark/Saffierstraat aub

Geef hier je suggestie mee

Sinds 2017 ijvert BAF11 voor het behouden van het groene karakter van de Saffierstraat met een bredere, betere kijk op mobiliteit. Het is jammer dat er in de plannen voor de ringvesten geen opgewaardeerde verbinding wordt voorzien tussen Berchem station/Post X en de Groenenhoek. De bestaande voetgangersbrug is aan opfrissing toe en zou mits een opwaardering een aangename toegangsweg naar de wijk én het Saffierpark kunnen worden. Grijp deze kans!