Welke suggesties wil jij aan het ontwerpteam meegeven rond de zone Brialmont?

Bijkomende verbinding Ringfietspad naar Polygoonstraat

Geef hier je suggestie mee

Is het mogelijk een bijkomende aansluiting te voorzien op het Ringfietspad tussen de huidige aansluiting thv van de fiets/wandelbrug en de aansluiting ter hoogte van kruispunt Polygoonstraat/Karel Coggestraat? Dit zou dan moeten over het terrein van de huidige volkstuintjes, bijvoorbeeld een aansluiting thv Kanunnik Peetersstraat of Frans de Manstraat.

✔️ Antwoord op je vraag

Ter hoogte van de Karel Coggestraat zal de bestaande fietsverbinding geïntegreerd worden. In het ontwerp worden de volkstuinen meer doorwaadbaar met parkpaden voorzien, dit betreft echter geen functionele fietsverbinding.
In de opdracht van Park Brialmont fase 2 (in opdracht van stad Antwerpen en district Berchem) wordt een visie neergelegd over de aanliggende straten (o.a. Marcel Aubertinlaan) aan het Brilschanspark. Momenteel is de visie van het ontwerpteam om de Marcel Aubertinlaan om te vormen tot een fietsstraat met een fietsverbinding richting het Ringpad en een directe verbinding met de Berchembrug (voetgangersbrug).