Welke suggesties wil jij aan het ontwerpteam meegeven rond de zone Mastvest?

Integratie met andere projecten

Geef hier je suggestie mee

Hoe wordt de eenheid behouden met de geplande werken aan de sites van de post en oude proximus gebouwen?

✔️ Antwoord op je vraag

Indien de nieuwe ontwikkelingen binnen de projectcontouren van het landschapsontwerp vallen wordt de kennisuitwisseling van beide projecten door de stad opgenomen en waar mogelijk of wenselijk wordt er gekeken of een samenwerking mogelijk is.