Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wat ging vooraf aan het Ringpark Groenendaal?

Het team van BUUR, Latz, Greisch en Studio Woodroffe Papa werd als één van de 5 teams geselecteerd in de prestigieuze ontwerpwedstrijd ‘Over De Ring’, georganiseerd door de Antwerpse overkappingsintendant, de stad, het gewest en de actiegroepen. In 9 maanden tijd moest elk team een visie vormen over de overkappingsmogelijkheden van de Ring. Samen met de bewoners van elk segment werd gezocht naar pilootprojecten en een lange termijn visie op hoe de overkapping van de ringweg de meeste meerwaarde kan betekenen voor de omliggende wijken en stadsdelen.

Het team van BUUR, Latz, Greisch en Studio Woodroffe Papa kreeg het segment noord toebedeeld. De uitdagingen voor het noordelijk segment zijn groot. Dit stadsdeel zal een grote impact ondervinden van het Oosterweelproject. Bovendien kennen de wijken vandaag al heel wat problemen, in het bijzonder de geïsoleerde wijk Luchtbal. Binnen de visie van Noord wordt het Oosterweelproject ingezet als hefboom voor de vernieuwing en de versterking van het gebied.

Het team van BUUR stelt in haar masterplan 5 leefbaarheidsprojecten voor die al op korte termijn belangrijke kansen kunnen betekenen voor Luchtbal en Merksem. Het masterplan formuleert, naast 2 quick wins, 3 overkappingsvoorstellen, die bijna de helft van de noordelijke ring overkappen. Naast de noodzakelijke maatregelen voor lucht-en geluidskwaliteit, bieden de voorstellen kansen om meer groene ruimte te realiseren, het woningaanbod aan te vullen en het voorzieningentekort te corrigeren, werkgelegenheid te creëren en een vlottere mobiliteit te garanderen. Aan het eind van het masterplanproces selecteerde het politiek stuurcomité 18 pilootprojecten voor de gehele ringzone die met de eerste 1,25 miljard euro zullen gerealiseerd worden. In segment Noord werden 4 projecten geselecteerd, goed voor ruim 450 miljoen euro. De 18 pilootprojecten zullen de komende jaren door de 5 teams verder worden uitgewerkt.

Deel op facebook
Deel op twitter