Welke suggesties wil jij aan het ontwerpteam meegeven rond de zone Groenenhoek?

hondenloopzones

Geef hier je suggestie mee

Voorzie in het park voldoende grote hondenlosloopzones. Dit heeft twee voordelen: de honden kunnen zich uitleven en wanneer er zich meerdere zones in het park zijn, zullen de eigenaars ook minder geneigd zijn hun honden te laten loslopen omdat ze van de ene naar de andere losloopzone kunnen wandelen . Maak de zones ook voldoende groot, zoals bvb Polygoonstraat. In kleinere zones , bvb Rode Kruislaan, ontstaan veel makkelijker conflicten.