Welke suggesties wil jij aan het ontwerpteam meegeven rond de zone Mastvest?

Veilige fietsoversteekplaatsen Singel

Geef hier je suggestie mee

Kunnen er veiligheidsverbeteringen aan oversteekplaatsen voor fietsers (bij de Singel) meegenomen worden in het ontwerp.

✔️ Antwoord op je vraag

De Singel en zijn kruispunten vallen buiten de ontwerpopdracht van het Ringpark Groene Vesten. Dit wil niet zeggen dat deze niet via de reguliere werking van de stad Antwerpen aangepakt worden. De plannen voor de herinrichting van het kruispunt met de Grotesteenweg zitten in de laatste rechte lijn. Ook voor het kruispunt met de Kolonel Silvertopstraat wordt er gekeken hoe dit kruispunt op korte termijn verbeterd kan worden, in afwachting van een grondige heraanleg binnen de plannen van Ringpark Zuid. Ook de andere kruispunten, zoals dit aan de Gerard le Grellelaan, komen daarna aan de beurt.