• Ringpark Groene Vesten

Geef je feedback op het conceptontwerp via 7 thema's
Geef hier je feedback
Conceptontwerp

Vanaf 2 november kan je hier je feedback geven op het conceptontwerp

Ringpark Groene Vesten

Bouw mee met de ontwerpers aan het Ringpark Groene Vesten.

Expeditie Groene Vesten

1 augustus tem
20 september 2020

Afronden conceptplan en visienota

september 2020

Terugkoppeling conceptontwerp

vanaf 2 november 2020

Start opmaak landschapsontwerp

najaar 2020

Afronden opmaak schetsontwerp en keuze deelprojecten

eerste helft 2021

Afronden landschapsontwerp

einde 2021