Welke suggesties wil jij aan het ontwerpteam meegeven rond de zone Brialmont?

Aansluiting berchembrug op ringfietspad

Geef hier je suggestie mee

Ik zie dat er onderzocht zal worden of de berchembrug beter kan aansluiten op de parkpaden, wat positief is. Zal het ook onderzocht worden of er een betere verbinding kan komen met het ringfietspad? Vele fietsers nemen via het ringfietspad de berchembrug om zo richting centrum Antwerpen te fietsen en gemotoriseerd verkeer en verkeerslichten te vermijden. Een verbreding van de brug is ook nodig voor extra ruimte voor wandelaars en fietsers.

✔️ Antwoord op je vraag

In het ontwerp van Park Brialmont fase 2, in opdracht van stad Antwerpen en district Berchem wordt de verbinding vanaf de bestaande brug tot aan het Ringpad mee opgenomen. Hierbij is de insteek om de fietsers uit het park te houden en zo snel mogelijk tot aan de fietspaden (o.a. Ringpad) en aanliggende straten te begeleiden.
Vandaag is er een aansluiting voorzien tussen de huidige voetgangersbrug (Berchembrug) en het Ringpad, dit is inderdaad via een structuur van parkpaden en betreft geen brede fietsersverbinding. 
Een verbreding van de bestaande brug is vandaag niet mee voorzien in het plan.