Welke suggesties wil jij aan het ontwerpteam meegeven rond de zone Brialmont?

Wat met de ecoduct op de bestaande voetgangers- en fietsbrug?

Geef hier je suggestie mee

Waarom is het ecoduct dat oorspronkelijk gepland was op de plek van de bestaande voetgangers- en fietsbrug geschrapt? Er wordt aan de Mastvest wel een nieuwe brug gepland en het verbreden van de bestaande brug zou dan niet kunnen?

✔️ Antwoord op je vraag

Er zijn vandaag geen verdere stappen in het landschapsplan opgenomen om de bestaande voetgangers- en fietserbrug te verbreden of te vergroenen.
Dit project werd in de vorige fase van Over de Ring (2018) niet geselecteerd als leefbaarheidsproject. Er moet eerst duidelijkheid zijn over het tracé van de nieuwe ontvlochten ringweg (R1), aangezien de funderingen van een dergelijk ecoduct ineens op de juiste locatie dienen voorzien te worden.