Conceptontwerp Ringpark Groene Vesten is klaar

Het conceptontwerp voor het Ringpark Groene Vesten rijgt, op de grondvesten van de vroegere Brialmontomwalling, bestaande en nieuwe ‘Vestenparken’ aan elkaar. Wadi’s, infiltratiezones en waterbuffers zorgen er voor een robuuste waterhuishouding. Een afwisseling tussen schermen en bermen, die zo dicht mogelijk tegen de Ring liggen, dragen bij tot een beter lucht- en geluidsklimaat. Zachte verbindingen vormen aangename en veilige routes vanuit de wijken naar het park. Ten slotte wordt het Ringfietspad geoptimaliseerd door het te voorzien van veilige en comfortabele ongelijkvloerse kruisingen en door voldoende ruimte te geven aan alle gebruikers. 

Vanaf 2 november kan je via dit platform je feedback op dit conceptontwerp aan de hand van een aantal thema's aan de ontwerpers doorgeven.

Het volledig nieuwsbericht kan je hier nalezen.