Wat wil je de ontwerpers nog meegeven over het toekomstige Ringpark Groenendaal?

Het Ringpark moet vooral een rustig park zijn zonder gebouwen en zonder evenementen voor passieve recreatie zoals het ook was neergeschreven in het huidig Bijzonder Plan van Aanleg (BPA). De nabije buurt heeft écht geen behoefte aan grote projecten met toeters en bellen. Dit kan eventueel wel (beperkt) aan het toekomstige plein aan station Groenendaal, maar zoals elders gezegd, is er totaal géén behoefte om dit in het kleine stukje groen tussen Bergen op Zoom Laan en Masurebrug daarvoor op te offeren of te belasten.