Hoe ziet jouw ideale speelplek aan Distelhoek eruit? Waar moeten de ontwerpers zeker aan denken?

Ik ben het met een paar buurtbewoners eens. Een park aanleggen tussen de ring en de woonwijk is nog meer criminaliteit naar hier halen. Onbewaakt !!!! De dealers zijn hier niet weg. Die hebben zich verplaatst naar eind de ganzemate en het naastliggende parkje. Dus voor mijn part laten zoals het is.