Conceptontwerp Ringpark Groene Vesten

Het conceptontwerp voor het Ringpark Groene Vesten rijgt, op de grondvesten van de vroegere Brialmontomwalling, bestaande en nieuwe ‘Vestenparken’ aan elkaar. Wadi’s, infiltratiezones en waterbuffers zorgen er voor een robuuste waterhuishouding. Een afwisseling tussen schermen en bermen, die zo dicht mogelijk tegen de Ring liggen, dragen bij tot een beter lucht- en geluidsklimaat. Zachte verbindingen vormen aangename en veilige routes vanuit de wijken naar het park. Ten slotte wordt het Ringfietspad geoptimaliseerd door het te voorzien van veilige en comfortabele ongelijkvloerse kruisingen en door voldoende ruimte te geven aan alle gebruikers. 

Aan de hand van 7 thema's kon jij je feedback op dit conceptontwerp meegeven aan de ontwerpers. Deze informatie nemen de ontwerpers mee in de uitwerking van hun landschapsontwerp.

Hieronder kan je het conceptontwerp voor Ringpark Groene Vesten bekijken. Klik hier om het plan als pdf te openen.

Conceptontwerp Ringpark Groene Vesten

Meer weten over het conceptontwerp? Herbekijk hier de themacommissie over het conceptontwerp.

Volgende stappen

Het ontwerpteam gaat met alle feedback aan de slag om het conceptontwerp verder uit te werken naar een landschapsontwerp dat uit verschillende, los van elkaar uit te voeren, delen of zones zal bestaan. Daarin worden de verschillende parken, verbindingen en verblijfsruimtes verder uitgewerkt, gebudgetteerd en voorzien van een mogelijke invulling of programma. In een volgende stap wordt gekeken welke delen of zones uitgevoerd kunnen worden binnen het beschikbare leefbaarheidsbudget en volgt de verdere concrete invulling ervan. In het voorjaar 2021 wordt deze fase van het landschapsontwerp afgerond.