Wat vind jij van de positie van de nerven? Zijn dit de juiste posities voor jou?

Nerf 1 en 2 zijn prima. Alle andere nerven die meer noordelijk gelegen zijn, zijn totaal zinloos.