Wat vind jij van de positie van de nerven? Zijn dit de juiste posities voor jou?

De verbinding ter hoogte van het station is ok om daar ontmoeting te stimuleren. Verschillende bewoners uit regio Distelhoek en Merksemse Tuinen zijn geen vragende partij voor de bijkomende nerven die op een later tijdstip voorzien worden. De rust in de wijk is een erg belangrijk punt hiervoor.