Vertel ons wat jouw ideaal beeld voor deze zone is!

Laaglandpark

Omschrijf je idee of mening op bovenstaande vragen

Dit noordelijke ringpark kan een derde belangrijke groene verbinding zijn op stadsregionaal en stedelijk niveau. Denk aan Riverienhof/Park Groot Schijn in het oosten of Nachtegaelenpark / MIddelheim in het zuiden. De ambitie voor deze groenstructuur moet hoog genoeg zijn, en het louter buurt- en wijkniveau ook durven overstijgen als een groots gebaar en de link maken met Oude Landen / Peerdsbos...