Vertel ons wat jouw ideaal beeld voor deze zone is!

Ambulante handel

Omschrijf je idee of mening op bovenstaande vragen

Zulke parken, waar mensen op dagen verblijven kan een vraag naar ambulante handel creëren (ijsjeskar, koffiewagen, oesters & cava, brunchkraam, smoothies,....). Om wildgroei, concurrentie, naijver... te voorkomen wordt bij het ontwerp best al een plaats te voorzien zodat dit gecontroleerd kan (bereikbaar, vlak, voldoende draagkracht, goed gelegen...) georganiseerd worden. Dit maakt meteen ook dat er geen schade aangericht wordt aan het park.