Vertel ons wat jouw ideaal beeld voor deze zone is!

Onderhoud

Omschrijf je idee of mening op bovenstaande vragen

Een openbaar domein/ park als dit moet onderhoudbaar zijn. Dit wil zeggen toegankelijk voor technische diensten (afvalophaling, sneeuw- en ijzelbestrijding, groenonderhoud...). Hun materieel en werfwagens moeten de werkplek kunnen bereiken. Maar een 'berging' voor materiaal dat ter plekke nodig is kan nuttig zijn (veegwagentjes, afvalcontainer), zeker met toename aan elektrische voertuigen is een plaats waar ook geladen kan worden (gluton, bladblazer) van nut.