Vertel ons wat jouw ideaal beeld voor deze zone is!

zéér beknopt

Omschrijf je idee of mening op bovenstaande vragen

wat we te lezen of te horen kregen van het ontwerpteam is wel heel beknopt, vergeleken met de voorstellen voor Lobroekdok en Noordkasteel. Waarom de verschillende voorstellen voor Lambrechtshoeken enerzijds en Luchtbal anderzijds? Hebben niet beide zijden belang bij kleine projecten (zoals voor lambrechtshoeken voorgesteld) en bij wilde natuur (zoals voor Luchtbal voorgesteld)? In hoeverre houden de voorstellen rekening met de aan- of afwezigheid van private tuinen in de twee gebieden, en daardoor de aard van de vraag naar buitenruimte?