Vertel ons wat jouw ideaal beeld voor deze zone is!

City Pirates Looproute

Omschrijf je idee of mening op bovenstaande vragen

City Pirates heeft een jeugdwerking op de grens van de Havanalaan en de Generaal Simonslaan te Luchtbal. Als sociaal maatschappelijke voetbalwerking ontbreekt er voor ons een veilige route om te lopen. Daar onze vraag of het mogelijk is om een Finse Looproute mee te nemen in het ontwerp van het Ringpark Groenendaal. Momenteel hebben we een looproute in de wijk Luchtbal, maar door het autoverkeer niet altijd evident en veilig. Sportieve groet, City Pirates